Lege-oharra

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, web honen jabea den LANDAOLAren datuen eta erabilera-baldintzen berri ematen diegu erabiltzaileei:

 • Sozietatearen izena: GIPUZKOAKO LANDA GARAPEN ELKARTEEN FEDERAZIOA
 • Izen komertziala: LANDAOLA
 • Egoitza soziala: Alkiza Plaza, 3. 20494 Alkiza (Gipuzkoa)
 • IFK: G75062398
 • Posta elektronikoa: landaola@landaola.eus
 • Domeinua: www.landaola.eus

Webgune hau erabiltzeak “erabiltzaile” izaera ematen dizu. Horrek esan nahi du onartu egiten dituzula jarraian ezarritako baldintzak, eta, beraz, konpromisoa hartzen duzula legearen aurkako helburuetarako ez erabiltzeko.

LANDAOLAk beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea, erabiltzaileei betebehar horien berri aurrez emateko edo jakinarazteko betebeharrik gabe, eta nahikotzat jotzen da www.landaola.eus webgunean argitaratzea.

XEDEA

Web Gunearen bidez, erabiltzaileei gure zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko aukera eskaintzen diegu.

Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile-papera, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako xedapenak zorrotz bete eta betetzeko, bai eta aplikagarri den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere.

ERABILERA-BALDINTZAK: BETEBEHARRAK

Erabiltzaileak konpromiso hauek hartzen ditu:

 1. Web Gunea eta edukiak eta zerbitzuak egoki eta zilegi erabiltzea, honako hauen arabera: (i) une bakoitzean aplikatu beharreko legeria; (ii) Web Gunea Erabiltzeko Baldintza Orokorrak; (III) oro har onartutako morala eta ohitura onak eta (iv) ordena publikoa,
 2. Web Gunean sartzeko behar diren baliabide eta eskakizun tekniko guztiez hornitzea.
 3. Benetako informazioa ematea Web Guneko formularioak bere datu pertsonalekin betetzean eta uneoro eguneratuta edukitzean, une oro erabiltzailearen benetako egoerari erantzuteko moduan. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsuen edo zehaztugabeen erantzule bakarra, bai eta enpresari edo hirugarrenei ematen dien informazioagatik eragiten dizkien kalteen erantzule bakarra ere.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, erabiltzaileak honako hauei uko egin beharko die:

 1. Web Gunea eta/edo edukiak baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzea, Erabilera Baldintza Orokor hauetan debekatuta dauden eta hirugarrenen eskubideak eta interesak kaltetzen dituzten helburu edo ondorio ez-zilegiekin, edo, edozein modutan, edozein ekipo informatikotan biltegiratutako zerbitzuak edo dokumentuak, artxiboak eta mota guztietako edukiak normaltasunez erabiltzea kaltetu, deuseztatu, gainkargatu, hondatu edo eragotzi dezaketenak.
 1. Web Guneko baliabide edo eremu mugatuetara sartzea edo sartzen saiatzea, sarbide horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.
 2. Kalteak eragitea Web Guneko sistema fisiko edo logikoetan, hornitzaileenetan edo hirugarrenenetan.
 3. Enpresaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko sarean sartzea edo zabaltzea.
 4. Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak eskuratu, erabili eta/edo manipulatzen saiatzea.
 5. Erreproduzitu edo kopiatu, banatu, publikoari edozein komunikazio publikoren bidez sartzen utzi, edukiak eraldatu edo aldatu, eskubideen titularraren baimena izan ezean edo hori legez baimenduta egon ezean.
 6. Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideei buruzko oharrak eta enpresaren edo edukietan sartutako hirugarrenen eskubideak identifikatzen dituzten gainerako datuak ezabatzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta babes-gailu teknikoak edo edukietan sar daitekeen edozein informazio-mekanismo ere.
 7. Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuan-kasuan eskura jarri ez diren bitartekoak edo prozedurak erabiliz, edo edukiak dauden web-orrietan edo, oro har, Interneten erabili ohi diren edukietan esanbidez adierazitakoak erabiliz, web gunea eta/edo edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez dakartelako.
 8. Bereziki, eta argibide hutsez eta zehaztasunik gabe, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen eskura jartzeko informazio, datu, eduki, mezu, grafiko, marrazki, soinu- eta/edo irudi-artxibo, argazki, grabazio, software eta, oro har, edozein eratako materiala, baldin eta, edozein modutan, aurkakoa bada, Konstituzioan aitortutako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak gutxiesten baditu edo horien aurka egiten badu, nazioarteko tratatuetan edo indarrean dauden gainerako delitu-jardueretan, indu-jardueretan eta delitu-jardueretan. Antsietate edo beldur egoera onartezin bat eragiten badu edo eragin badezake. • Osasunarentzat eta oreka psikikoarentzat arriskutsuak, arriskutsuak edo kaltegarriak diren jardunbideetan parte hartzera bultzatzen badu. • Sozietatearen edo hirugarrenen babes intelektual edo industrialaren arloko legediak babesten du, egin nahi den erabilera baimendu gabe. • Ohorearen, intimitate pertsonalaren edo familiarraren aurkakoa izan daiteke, baita edozein motatako publizitatearen edo edozein motatako programaren aurkakoa ere.

Web Guneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko pasahitz bat emango balitzaizu, arduraz erabili beharko duzu, eta uneoro isilpean gorde. Ondorioz, hura behar bezala zaintzearen eta konfidentzialtasunaren erantzule izango da, eta konpromisoa hartuko du hirugarrenei aldi baterako edo modu iraunkorrean ez lagatzeko, ez eta kanpoko pertsonei zerbitzu eta/edo eduki horietara sartzen ez uzteko ere. Era berean, sozietateari jakinarazi behar dio pasahitza behar ez bezala erabiltzea ekar dezakeen edozein egitate, hala nola, lapurreta, galera edo baimenik gabeko sarbidea, berehala ezerezteko. Ondorioz, aurreko jakinarazpena egiten ez duen bitartean, enpresak ez du inolako erantzukizunik izango pasahitza behar ez bezala erabiltzetik erator badaiteke, eta bere erantzukizunekoa izango da legez kanpoko hirugarren batek Web Guneko edukiak eta/edo zerbitzuak legez kontra erabiltzea. Zabarkeriaz edo doloz Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat betetzen ez badu, ez-betetze horrek enpresari eragin diezazkiokeen kalte eta galera guztien erantzukizuna izango du.

ERABILERA-BALDINTZAK: ARDURAK

Ez da bermatzen webgunean jasotako elementuak eta informazioak etengabe sartzea, behar bezala bistaratzea, deskargatzea edo erabiltzea, baldin eta kontroletik kanpo dauden faktoreek edo inguruabarrek eragotzi, zaildu edo eten baditzakete. Eskainitako eduki edo informazioetarako irispidearen ondorioz har daitezkeen erabakien erantzule ez da egiten.

Zerbitzua eten ahal izango da, edo erabiltzailearekiko harremana berehala konpondu, haren Web Gunearen edo bertan eskainitako edozein zerbitzuren erabilera Erabilera Baldintza Orokor hauen aurkakoa dela ikusten bada. Ez gara erantzule egiten Web Gunea erabiltzearen ondoriozko kalte, galera, erreklamazio edo gastuengatik.

Kalte horiek eragin ditzaketen edukiak ahalik eta lasterren ezabatzeko erantzukizuna izango du, baldin eta hala jakinarazten bada. Bereziki, ez dugu erantzukizunik izango, besteak beste, honako hauek eragindako kalteengatik:

 1. Interferentziak, etenak, akatsak, ez-egiteak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak sistema elektronikoaren funtzionamenduan, telekomunikazio-linea eta -sareetako akatsek, gainkargek eta akatsek eragindakoak, edo enpresaren kontroletik kanpoko beste edozein arrazoik eragindakoak.
 2. Bidegabeko esku-sartzeak, edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bidez, hala nola birus informatikoen edo bestelakoen bidez.
 3. Web Gunearen bidegabeko abusua edo abusu desegokia.
 4. Nabigatzaileak gaizki funtzionatzeagatik edo eguneratu gabeko bertsioak erabiltzeagatik sortutako segurtasun- edo nabigazio-akatsak. Webgunearen administratzaileak eskubidea izango du Web Gunean dagoen edozein eduki edo informazio, osorik edo zati batean, kentzeko.

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango Web Guneko Erabiltzaileek erabilera libreko zerbitzuak gaizki erabiltzeagatik sor daitezkeen kalte eta galerengatik. Era berean, ez du inolako erantzukizunik izango datuak biltzeko formularioen ondorioz jaso daitezkeen edukiengatik eta informazioengatik, eta kontsulta- eta zalantza-zerbitzuak emateko baino ez ditu izango. Bestalde, zerbitzu horiek modu ez-zilegian edo desegokian erabiltzeagatik kalte-galerak eraginez gero, eragindako kalte edo galerengatik erreklamatutako erabiltzailea izan daiteke.

Web Gunean sartzearen edo hura erabiltzearen ondorioz hirugarrenek egindako erreklamazio, ekintza edo demandetatik eratorritako kalte eta galeren aurrean, enpresa ez da batere ona izango. Era berean, “Robotak”, “Spiderrak”, “Crawlerrak” edo datuak biltzeko edo ateratzeko erabiltzen diren antzeko tresnak erabiltzetik edo Web Gunearen funtzionamenduan karga zentzugabea ezartzen duen beste edozein jarduketatik eratorritako kalte-galeren ordaina ematera behartuta zaude.

HIPERESTEKAK

Erabiltzaileak ez du inolaz ere Web Gunea erreproduzituko, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, ez eta eduki bakar bat ere, fitxategiaren arduradunaren berariazko eta idatzizko baimena izan ezean.

Web Guneak hirugarrenek kudeatutako beste webgune batzuetarako estekak izan ditzake, Erabiltzaileak enpresa laguntzaileen eta/edo babesleen informaziorako sarbidea izan dezan. Horrekin bat etorriz, sozietateak ez du bere gain hartzen web-gune horien edukiaren erantzukizunik, eta ez da kokatzen hirugarrenen esteken bidez hirugarrenei eskain dakizkiekeen zerbitzuen eta/edo informazioaren bermatzaile edo/eta parte eskaintzaile gisa.

Erabiltzaileari eskubide mugatua, ezeztagarria eta ez-esklusiboa ematen zaio Web Gunearen orri nagusirako estekak sortzeko, soilik erabilera pribaturako eta ez komertzialerako. Gure Web Gunerako esteka duten webguneek (i) ezin izango dute beren harremana faltsutu, ezta esteka hori baimendu dela baieztatu ere, ezta markak, izendapenak, izen komertzialak, logotipoak edo gure gizartearen beste zeinu bereizgarri batzuk sartu ere; (ii) ezin izango dute eduki gustu txarrekotzat, lizuntzat, iraingarritzat edo eztabaidagarritzat jo daitekeen edukirik sartu, baldin eta sexu, arraza edo erlijioagatiko indarkeria edo diskriminazioa bultzatzen badute, eta ez badute ordena publikoaren beste orri batera, ezingo dute lotu. Enpresak edozein unetan eskatu ahal izango du Web Gunerako esteka oro ezabatzeko, eta, ondoren, berehala ezabatu beharko du.

Enpresak ezin ditu kontrolatu beste web gune batzuek emandako informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak, baldin eta Web Gunerako estekak ezarrita badituzte.

EZINBESTEKO KASUAK

Zerbitzua ematea ezinezkoa denean, enpresak ez du erantzukizunik izango, baldin eta etenaldi luzeak gertatzen badira hornidura elektrikoaren, telekomunikazio-lineen, gatazka sozialen, greben, matxinaden, leherketen, uholdeen, egintzen eta ez-egiteen ondorioz, eta, oro har, halabeharrezko edo ustekabeko kasu guztien ondorioz

JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

Erabiltzaileak onartzen eta onartzen du Web Gunean erakusten diren eduki guztiak, eta, bereziki, diseinuak, testuak, irudiak, logoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak edo erabilera industriala edo komertziala izan dezaketen beste zeinuak Jabetza Intelektualaren eskubideen mende daudela, eta marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak, jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubide guztiak, edukien eta/edo beste edozein hirugarrenen eskubide esklusiboa dutenak direla. Horregatik guztiagatik, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du eduki horiek publikoki ez erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, eskuragarri jartzeko edo beste edozein modutan ez komunikatzeko, eraldatzeko edo aldatzeko, eta betebehar horiek ez betetzearen ondorioz enpresari erreklamaziorik ez egiteko. Web Gunean sartzeak ez dakar inola ere eskubide horiei uko egitea, eskualdatzea, lizentzia edo lagapen osoa edo partziala egitea, berariaz kontrakoa ezartzen ez bada. Web Gunea Erabiltzeko Baldintza Orokor hauek ez diete Erabiltzaileei ematen Web Gunea eta/edo haren edukiak berariaz aurreikusitakoez bestelako erabiltzeko, giza baliabideak erabiltzeko, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo jendaurrean jakinarazteko beste eskubiderik. Eskubideen beste edozein erabilera edo ustiapen enpresak edo ukitutako eskubideen titularra den hirugarrenak horretarako berariaz emandako aurretiazko eta berariazko baimenaren mende egongo da.

Edukiak, testuak, argazkiak, diseinuak, logotipoak, irudiak, ordenagailu-programak, iturburu-kodeak eta, oro har, espazio honetan dagoen edozein sorkuntza intelektual, bai eta, oro har, espazioa bera ere, multimedia-lan artistiko gisa, jabetza intelektualaren arloko legeriak babesten ditu egile-eskubide gisa. Enpresa Web Gunearen diseinu grafikoa, menuak, nabigazio-botoiak, HTML kodea, testuak, irudiak, testurak, grafikoak eta Web Gunearen beste edozein eduki osatzen duten elementuen titularra da, edo, edozein kasutan, elementu horiek erabiltzeko dagokion baimena du. Web Gunean xedatutako edukia ezingo da erreproduzitu, ez osorik, ez zati batean, ez transmititu, ez erregistratu informazioa berreskuratzeko ezein sistemaren bidez, inola ere ez, aipatutako erakundearen aldez aurreko idatzizko baimena izan ezean.

Era berean, debekatuta dago “copyright” a kentzea, saihestea eta/edo manipulatzea, bai eta babesteko gailu teknikoak edo edukiek izan dezaketen edozein informazio-mekanismo ere. Web Gune honen Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du aipatutako eskubideak errespetatzeko eta eskubide horiei kalte egin liezaiekeen edozein jarduketa saihesteko; nolanahi ere, enpresak beretzat gordeko ditu jabetza intelektual eta industrialeko eskubide legitimoak defendatzeko dagozkion legezko bitarteko edo ekintzak.

APLIKATU BEHARREKO LEGEA ETA JURISDIKZIOA

Webgune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo gai guztiak ebazteko, Espainiako legeria aplikatuko da, eta alderdiak legeria horren mende jarriko dira berariaz. Euskal Autonomia Erkidegoko epaitegiek eta auzitegiek izango dute webgunearen erabilerarekin zerikusia duten gatazka guztiak ebazteko eskumena.

LANDAOLA GIPUZKOAKO LANDA GARAPEN ELKARTEEN FEDERAZIOA
Olaeta auzoa, 6 - Goizane Zentroa - Zaldibia 20247
landaola@landaola.eus